why do I see cinavia message when I am playing a video?
Meddelandekod 3: Ljudet avstängt
Typiskt skärmmeddelande:

“Ljudet har tillfälligt stängts av. Justera inte uppspelningsvolymen. Det uppspelade innehållet skyddas av Cinavia™ och det är inte tillåtet att spela upp det på denna apparat. För mer information, se http://www.cinavia.com. Meddelandekod 3.”

Typiskt meddelande på frontpanelen:

“Cinavia™ uppspelningsbegränsning (3)”

Förklaring

Ljudspåret till videofilmen som du spelar innehåller en Cinavia-kod som indikerar att den är en otillåten kopia av professionellt producerat innehåll.

Rekommendationer

Om videofilmen som du spelar upp är en professionellt producerad video (såsom en film eller ett TV-program) måste du skaffa en kopia som har gjorts med upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

För att spela din inspelning utan att ljudet dämpas, om videofilmen som du spelar är en egeninspelad film eller annan personlig inspelning som inkluderar visst professionellt producerat innehåll (inklusive ljudspåret till en professionellt producerad video), så kan du antingen:

  • Pausa videofilmen, vänta i 30 sekunder tills ljudet slås på, och sedan hoppa över de delar där det professionellt producerade materialet används och fortsätta spela resten av videofilmen, eller
  • Pausa videofilmen, vänta i 30 sekunder tills ljudet slås på och sedan spela video från en annan optisk disk i minst 10 minuter innan du fortsätter uppspelningen av denna videofilm.

För information om hur detta professionellt producerade innehåll kan inkluderas i dina egeninspelade filmer eller andra personliga inspelningar på ett sätt som inte kommer att begränsas av Blu-ray-spelare, se Riktlinjer för användning av innehåll i egeninspelade filmer.

För ytterligare information om Cinavia, se Cinavia-teknologi.