what is cinavia technology and what does it do?
Cinavia-teknologi kan begränsa otillåten användning av vissa
filmer och annan inspelad underhållning i Blu-ray-spelare.
Vad gör Cinavia-teknologi?

Vissa utgåvor av film, TV-program och annan professionellt producerad video (såsom sådana som visas på biografer, på flygplan och ”on-demand”-filmer på hotell) är endast avsedda för kopiering och uppspelning med professionell utrustning.

Andra utgåvor (såsom de flesta Blu-ray-skivor, DVD-skivor och auktoriserade nedladdningar från Internet) är avsedda för användning på konsumenters hem- och mobilapparater, men är inte avsedda för kopiering av konsumenter eller får endast kopieras på begränsade sätt (till exempel till ett begränsat antal datorer, inspelningsbara skivor eller apparater). 

Cinavia-teknologi används i Blu-ray-spelare för att identifiera och begränsa användningen av kopior av dessa filmer, TV-program och andra professionellt producerade videofilmer som har gjorts utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Hur fungerar Cinavia-teknologi?

Filmer skyddade av Cinavia-teknologi innehåller ohörbara koder, inbäddade av upphovsrättsinnehavaren i deras ljudspår, som indikerar var och hur de får användas..

Exempelvis kan filmer, som släpps till biografer, innehålla en Cinavia-kod som indikerar att de är endast avsedda att kopieras med professionella filmkopieringsapparater och spelas upp med professionell projektionsutrustning.

Filmer som släpps på Blu-ray-skiva, DVD eller auktoriserade nedladdningstjänster kan innehålla en annan Cinavia-kod som indikerar att dessa filmer är avsedda för användning av konsumenter, men med begränsningar angående huruvida och på vilket sätt de får kopieras.

Cinavia-koderna är avsedda att alltid finnas kvar i ljudspåren, även efter de har kopierats, omvandlats till andra format, eller filmats med en videokamera.

Blu-ray-spelare läser Cinavia-koder från ljudspåren på videofilmen de spelar upp eller kopierar och kan begränsa användningen av videofilmen då viss otillåten användning identifieras. Uppspelning eller kopiering av otillåtna kopior kan stoppas eller ljudet kan vara avstängt, beroende på vilken Cinavia-kod som hittas och vilken åtgärd som utförs. Detta kan inkludera begränsning av otillåten användning av ljudspåren, vilka inkluderas i professionellt producerade videofilmer i hemmafilmer och andra personliga inspelningar. Då användningen av innehåll är begränsad på grund av en Cinavia-kod visas ett meddelande som förklarar detta på videoskärmen eller Blu-ray-spelarens frontpanel.